Chrześcijanie Biblijni

Chrześcijanie Biblijni to zwyczajowa nazwa na chrześcijan ewangelicznych. Nazwa ta powstała w Polsce kilka lat temu gdy wielu ludzi poprzez czytanie Biblii zaczęło się nawracać. Ludzie tacy zwykle zauważali, że wiele organizacji kościelnych stworzyło własne zasady (sprzeczne z Biblią) dlatego tacy ludzie postanowili wrócić do Słowa Bożego i żyć w prostocie jak pierwsi chrześcijanie – opisani w Dziejach Apostolskich i Listach Apostolskich.

Chrześcijanie Biblijni to niezależny ruch – bez przywódcy.
Każda społeczność (kościół lokalny) jest niezależny. W takich kościołach panuje Braterstwo w Panu. Ludzie odrodzeni nazywają siebie nawzajem Bratem i Siostrom w Chrystusie. Zwykle w takich kościołach powoływani są starsi wg zasad opisanych w Litach Apostoła Pawła do Tymoteusza i Tytusa. Starsi jednak nie są powyżej inny a są raczej jak pasterze czy opiekunowie.

Wierzymy, że Kościół Jezusa Chrystusa tworzą ludzie nowo zrodzeni, a nie organizacje! Kościół Chrystusa to ludzie nowo zrodzeni, rozsiani po całym świecie,  jak to opisują Dzieje Apostolskie, Listy i Objawienie Jana.

Chcesz nas poznać / jesteś zainteresowany/a spotkaniem >LINK